Trzykropek

14 tekstów – auto­rem jest Trzyk­ro­pek.

Materror

mam ap­ple, sam­sunga, xiaomi
mam mi­fa, mam kia

oto cały ja

?
 

wiersz • 30 stycznia 2019, 10:24

Wyprawa

w to­warzys­twie wiary
ro­zumo­wanie przez część dro­gi kroczy
po­tem się zatrzymuje
dra­pie po głowie
ro­bi wiel­kie oczy

da­lej podąża mądrość
aż doj­dzie do najwyższego
pro­gu filozoficznego
za krótkie ma nóżki
nic nie będzie z tego

do sa­mego końca zostaje
je­dynie ona

prawda

dla niej ta podróż jest
nieograniczona
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 stycznia 2019, 14:14

Przestroga

ko­biety kochane
Ma­rek Zet
może chcieć mieć
wasze in­tymne dane

gdy na­pisze że potrzebuje
do pew­nej księgi
zdjęcie waszej głowy
niech wasz mąż oj­ciec chłopak
będzie czuj­ny i gotowy

bo Ma­rek to bes­tia jest cwana
po­dob­no po­za twarzami
oglądał też pań de­kol­ty i kolana

więc jeśli nie chce­cie być
przez ty­pa wykorzystane

mu­sicie każde­go dnia mu wpisywać:
da­ne nie będą Ci dane
 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2019, 20:16

"Trud­no jest rządzić dru­gimi, ale naj­trud­niej jest rządzić sa­mym sobą."

Seneka 

myśl • 20 stycznia 2019, 18:07

Zbocze­nia to nie je­dynie do­mena sek­su, a także wiary, gdy tor prze­konań re­ligij­nych jest źle obrany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 09:39

Rzekoznawcy

umysłu strumienie
nie będą war­tkie i czyste
wle­wając się nieustannie
w ko­ryta materialistyczne
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2019, 18:55

Outerpretacja 

myśl • 24 maja 2018, 00:13

Cudołożenie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2018, 08:09

Cudobójstwo 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 maja 2018, 20:04

Pulsary i inne - w tym jej - wymiary

po­za horyzontem
zdarzeń
dochodzi do zbliżeń
ciał niebieskich

w mgle
męski umysł
kształty rysuje

wpla­ta się w nie

wnętrze kształtów
czuje

wib­rują konstelacje

niezbadane
neuronów dotyka

ot­wiera się

galaktyka
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 stycznia 2018, 18:39
Trzykropek

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 stycznia 2019, 14:28Trzykropek sko­men­to­wał tek­st emergensny

31 stycznia 2019, 14:25Trzykropek sko­men­to­wał tek­st emergensny

31 stycznia 2019, 07:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

31 stycznia 2019, 07:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Materror

31 stycznia 2019, 05:44Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Miłość nie mnoży się [...]

31 stycznia 2019, 05:36Trzykropek sko­men­to­wał tek­st emergensny

31 stycznia 2019, 05:17Trzykropek sko­men­to­wał tek­st emergensny

31 stycznia 2019, 05:14Trzykropek sko­men­to­wał tek­st większość z nas zda­je [...]

31 stycznia 2019, 05:13Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Miłość nie mnoży się [...]

30 stycznia 2019, 19:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Miłość nie mnoży się [...]